Assalaamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Zeer geachte moslim broeders en zusters,

Het Eid Ul Adha zal op dinsdag 21 augutus 2018 gevierd worden.

Eid-namaaz zal om 09.00 uur plaatsvinden in de Moskee Anwar-E-Mustafa aan de Herschelstraat 21a. Om 08.30 uur zal de Imam beginnen met zijn preek.

Let op de vroege aanvang van het Eid-namaaz: 09.00 uur !!!

Het slachten van de offerdieren zal plaatsvinden op woensdag 22 augustus.

Het offervlees kunt u op woensdag 22 augustus tussen 20.00 uur en 22.00 uur ophalen in de Moskee Anwar-E-Mustafa.

Voor meer informatie kunt u de volgende nummers bellen:

Hadji Masoed:     06- 22 40 80 05

Hadji Sharief:       06- 31 04 54 86

Deelnemeners aan de qurbani worden verzocht zoveel als mogelijk mee te helpen in de moskee op woensdag 22 augustus vanaf 15.30 uur.

U en uw gezin een gezegend EID UL ADHA toewensend, verblijven wij met de aller innigste WASSALAAM.

 

EID MOBARAK!

Het bestuur.