Assalaamu Alaikum Wa Rahmatullaahi Wa Barkaatuhu,

Geachte broeders en zusters,

De heilige maand Moharram komt in zicht en het bestuur van Moskee Anwar-E- Mustafa, nodigt u uit om deel te nemen aan de Quran Ghanie met daarna aansluitend een korte lezing onder leiding van onze imaam Maulana Ali Mustafa Seinpaal op zondag 7 augustus 2022 om 19:00 uur.

Het programma start dus met het Asr gebed om 19:00 uur en eindigt met het Maghrib gebed om 21:26 uur.

Na het programma zal er worden gezorgd voor een warme maaltijd.

Degenen die de intentie hebben om te vasten op Ashura (10e Moharram op 8 augustus 2022), wensen wij als bestuur een zegenvolle Moharram!

Wassalaam,

Het bestuur