Nieuwsbrief jaargang 2

Nummer 1

 

Met deze nieuwsbrief informeert Moskee Anwar-E-Mustafa u over de activiteiten in de moskee naar aanleiding van de heersende Covid19 besmettingen.

Het bestuur vindt het jammer dat vanwege Corona de meeste activiteiten geen doorgang kunnen vinden en weinig mensen de moskee kunnen bezoeken. In Shaa Allah zal aan deze situatie gauw een einde komen zodat wij u allen weer in de moskee kunnen verwelkomen. We hopen dat spoedig iedereen ingeënt zal zijn en het normale leven weer rustig kan terugkeren. Tot die tijd zullen we allen geduld moeten betrachten en ons aan de regels dienen te houden zodat de kans op besmetting minimaal is. Moge Allah Subhanahu wa ta’ala ons allen de kracht geven om ons door deze moeilijke periode heen te slaan. Laten we ook zorgzaam zijn voor elkaar en in het bijzonder de ouderen.

Gebeden                

De moskee blijft voorlopig gesloten voor de reguliere activiteiten, behalve de dagelijkse gebeden en het Jummah-gebed. Indien u hiervoor naar de moskee wenst te komen verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met Hadji Masoed Sheikkariem (tel: 06 22408005). Dit zal ook gelden voor het aankomende Tarawieh-gebed. Wij hebben de zaal beneden ingericht als tijdelijke gebedsruimte en het aantal plekken is beperkt en daarom dient U zich vooraf aan te melden. Het bestuur blijft benadrukken dat het belangrijk is om ook in de moskee minimaal 1,5 m afstand te houden en zelf een gebedskleed of mussallah mee te nemen. Een mondkapje wordt ook dringend aanbevolen.

Bijeenkomsten

Djalsa’s worden nog steeds niet gehouden (dus ook de geplande Djalsa: Meraadj Un Nabie (Sallallahu Alaihi Wasallam) op zaterdag 13 maart gaat niet door) en er worden ook geen lessen in de moskee verzorgd zolang Corona nog heerst. Jammer genoeg is het nog steeds niet duidelijk wanneer iedereen ingeënt zal zijn. Zodra we van de overheid te horen krijgen dat de beperkingen opgeheven zijn zullen wij u tijdig informeren hoe en wanneer we onze activiteiten weer gaan opstarten. Indien er in de tussenliggende periode interessante mededelingen gedeeld kunnen worden zal het bestuur wederom een nieuwsbrief uitgeven.

Ramadan 2021/(1442 hijri)

De zegenvolle maand Ramadan begint (In Shaa Allah) op dinsdag 13 april 2021. Voor informatie over de aanvangstijden van alle Namaaz (salaat), de smeekbeden (dua’s) voor het stoppen met eten (sahrie) en het verbreken van het vasten (iftarie) verwijzen wij u naar onze bijgevoegde time-table. Ook dit jaar zal het helaas niet mogelijk zijn om iftari-programma’s in de moskee te organiseren.

Zakaat en Sadka-fitr

In de huidige situatie is het niet gewenst om contant geld te aanvaarden, daarom verzoeken wij u om alle bijdragen voor Zakaat en Sadka-fitr zoveel als mogelijk over te maken op IBAN: ING NL82INGB0002153399 t.n.v. Stichting welzijn voor moslims in Den Haag e.o. In uitzonderlijke gevallen kunt u dat ook contant aan het bestuur afdragen. Het bedrag voor Sadka Fitr is bepaald op 5 Euro per persoon. Bij een storting moet duidelijk aangegeven worden welk bedrag Zakaat is en welk bedrag Sadka-Fitr is.

Kalender 2021

Zoals gebruikelijk heeft moskee Anwar-E-Mustafa ook dit jaar weer een kalender uitgebracht, inclusief de gebedstijden voor het hele jaar die de meesten ondertussen ook al ontvangen hebben. Mocht er nog iemand zijn die geen exemplaar heeft ontvangen en er alsnog één wilt dan kan hij/zij contact opnemen met een bestuurslid. De telefoonnummers staan hieronder vermeldt.

Contact

Voor de laatste informatie over de  stand van zaken i.v.m. het Coronavirus verwijzen wij u naar onze website en FB-pagina. Ook via de mail zult u op de hoogte worden gehouden.

Mocht u door de langdurige lockdown waarin wij ons bevinden behoefte hebben aan een gesprek met de imam of iemand van het bestuur dan kunt u contact opnemen met o.a. de volgende bestuursleden:

Hadji Masoed Sheikkariem (06 22408005); Hadji Rafi Mohamed (06 41512863); Hadji Sharief Mohamed (06 31045486) of een ander bestuurslid. Als het even kan willen wij u graag helpen om deze moeilijk periode door te komen.

Wassalaam