Nieuwsbrief jaargang 3 nr 3

 

Assalaamu Alaikum Wa Rahmatullaahi Wa Barkaatuhu,


Met deze nieuwsbrief informeert het bestuur van Moskee Anwar-E-Mustafa u over Quran-ghanie, Eid Milad un Nabi (vrede en zegeningen zij met Hem), wijziging in de samenstelling van het bestuur, de onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw, het hervatten van de vraag- en antwoordsessies over religieuze (islamitische) onderwerpen en de dagelijkse gebedstijden.


Quran-ghanie
In verband met Eid Milad un Nabi (vrede en zegeningen zij met Hem) zal op vrijdag 7 oktober, aansluitend aan het maghrieb gebed dat om 19:10 uur begint, in de zaal van de moskee een Quran-ghanie bijeenkomst gehouden worden. Na het programma wordt u een warme maaltijd aangeboden.
Eid Milad un Nabi (vrede en zegeningen zij met Hem)
Op zaterdag 15 oktober zal de jaarlijkse Eid Milad un Nabi djalsa (bijeenkomst) gehouden worden en deze zal direct na het magrieb gebed dat om 18:53 uur begint, van start gaan in de zaal van de moskee. Zie toegevoegde flyer. Na de djalsa zal ook voor een warme maaltijd gezorgd worden.


Bestuurswijziging
Binnen het bestuur zijn een aantal wijzigingen en aanvullingen doorgevoerd. Zo is Hadji Rafie Mohamed op eigen verzoek teruggetreden als voorzitter en het zelfde geldt ook voor hadji Sharief Mohamed die geen secretaris meer is. Beide heren blijven wel lid van het bestuur. De nieuwe voorzitter is hadji Nazir Mohamed en secretaris is hadji Sharief Imambuks. Verder zijn hadji Afzal Nanhekhan en broeder Nishaar Faujdar toegetreden tot het bestuur.
Het volledige bestuur ziet er nu als volgt uit:
Hadji Nazir Mohamed (voorzitter); Hadji Sharief Imambuks (secretaris); Hadji Masoed Sheikkariem (penningmeester);
Overige leden van het bestuur:
Hadji Arvan Ali Rameswar (commissaris), Hadji Sharief Mohamed, Broeder Siddiek Mohamed, Broeder Nishaar Faujdar, Hadji Rafie Mohamed, Hadji Saheed Sheikkariem en Hadji Afzal Nanhekhan

 

De onderhoudswerkzaamheden

Het gebouw van onze moskee is al ruim 100 jaar oud. Het gebouw heeft hierdoor helaas heel veel onderhoud nodig en regelmatig wordt dat ook gedaan. Zo is afgelopen jaar de voorgevel gerenoveerd en zijn alle voegen van de kozijnen, binnen en buiten, opnieuw gekit. Aan de achterkant van het gebouw zijn enkele lekkageplekken aangepakt. Daarna heeft de schilder de gangen, inclusief alle deuren, op de eerste en tweede etage opnieuw geschilderd. Op dit moment wordt de trap aan de hoofdingang gerenoveerd en opnieuw bekleed. Deze renovatie duurde wat langer dan gepland, omdat de leverancier problemen had met het leveren van het materiaal. Verder is het bestuur bezig met het opvragen van offertes voor het verduurzamen van het gebouw. We willen af van het gebruik van gas en op het dak zonnepanelen laten plaatsen. Dit is een zeer ingrijpende en kostbare aanpassing. De hierboven opgesomde en aankomende renovaties zorgen voor een flinke aanslag op de financiƫle reserves van de moskee. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om een vrijwillige bijdrage om de hoge uitgaven dragelijker te maken. Indien u inzage wenst in de financiƫle administratie van onze moskee dan kunt u met alle plezier een afspraak hiervoor maken met het bestuur.
Islam vraag- en antwoordsessies Vanaf 4 september 2022 zijn de vraag- en antwoordsessies over islamitische onderwerpen weer van start gegaan. Om de ene week zal deze vraag- en antwoordsessie gehouden worden. Heeft u zelf ook vragen over de islam en wilt u weten hoe het nou precies zit en kennis opdoen dan bent u van harte welkom op deze sessies die door onze imam Maulana Ali Mustafa Seinpaal wordt verzorgt in de zaal van de moskee. Op dit moment begint het om 13:00 uur en duurt het tot de start van het Zohr-gebed in de moskee (op dit moment is dat om 14.00 uur).


Dagelijkse gebeden
Uit veiligheidsoverwegingen heeft het bestuur besloten om de voordeur van het gebouw vlak voor de start van de Magrieb- en Isha gebeden op slot te doen. Mocht u deze gebeden in de moskee willen verrichten en bent u niet in het bezit van een sleutel, dan kunt u aanbellen. Houd er rekening mee dat het even kan duren voordat de deur geopend wordt.


Contact
Mocht u behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek met de imam of iemand van het bestuur dan kunt u contact opnemen met o.a. de volgende bestuursleden:
Hadji Nazir Mohamed (06 40850600), Hadji Masoed Sheikkariem (06 22408005) of Hadji Sharief Imambuks (0623308247) of een ander bestuurslid.

 

Het bestuur,
Wassalaam