Nieuwsbrief 5, jaargang 2

 

Den Haag, 3 oktober 2021

Assalamo Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuhu,

 Met deze nieuwsbrief informeert het bestuur van Moskee Anwar-E-Mustafa u over een aantal activiteiten van de moskee dat van belang voor u kan zijn, te weten: 1) Eid Milaad- un Nabie, 2) Gevelrenovatie moskee, 3) Versoepelingen van corona maatregelen, 4) Hervatting Koranlessen, 5) Oprichting islamitische middelbare school in Den Haag en 6) Vaccineren in de moskee.

     1) Eid Milaad-un Nabie

Aangezien de corona maatregelen pas kortgeleden versoepeld zijn, heeft het bestuur besloten om dit jaar nog geen grootse Milaad-un Nabi bijeenkomst te houden. Om de geboortedag van onze geliefde profeet, vrede zij met hem, dit jaar niet onopgemerkt voorbij te laten gaan zal op dinsdag 19 oktober 2021 een bescheiden programma met Koran-recitatie en een toespraak van Maulana Sheikh Ali Mustafa Seinpal worden georganiseerd. Het programma start met het gezamenlijk verrichten van het Magrib gebed om 18.43 en eindigt met het verrichten van Isha gebed on 20.15 uur.

Na het programma wordt u een warme maaltijd aangeboden.

Langs deze weg nodigt het bestuur van moskee Anware-e-Mustafa u hiervoor uit.

Het bestuur hoopt u te mogen verwelkomen op deze zegenrijke avond. 

     2) Gevelrenovatie moskee

Momenteel wordt grootonderhoud uitgevoerd aan de voorgevel van onze moskee. Daarnaast zal ook een aantal andere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden, waaronder het plafond van de tweede etage (gebedsruimte) en de achtergevel. De kosten hiervan zijn vrij hoog en daarom doet het bestuur van Anwar-e-Mustafa bij deze een oproep aan u, om als het even kan, een financiƫle bijdrage te geven.

Mocht u dat willen doen dan kunt u uw bijdrage storten op de rekening van de moskee (ING NL82INGB0002153399 o.v.v. Stichting Welzijn voor moslims in Den Haag e.o.), onder vermelding: Bijdrage gevelrenovatie. Moge Allah Subhanahu Watallah ons allen inspireren om deel te mogen nemen aan dit soort zegenrijke activiteiten die als doorlopende liefdadigheid (Sadaqah Djaariyah) bekend staat. 

     3) Versoepelingen Corona maatregelen

Vanaf 25 september is het niet meer verplicht om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Op plekken waar het drukker wordt is een coronatoegangsbewijs nodig maar dit geldt niet voor gebedshuizen, dus ook niet voor de moskee. Het bestuur heeft besloten om de 1,5 meter afstand tijdens het verrichten van het gebed los te laten. Tijdens het gebed kunnen we weer naast elkaar staan zoals dat voor de corona-uitbraak gebruikelijk was. Mochten er mensen zijn die toch moeite hebben met het naast elkaar staan, dan kunnen zij in de achterste rij staan waarbij zij dan de gewenste afstand kunnen houden.

De volgende regels gelden nog steeds in de moskee:

  1. Handen ontsmetten of wassen bij aankomst;
  2. Bidden op je eigen gebedskleed;
  3. Geen handen schudden;
  4. Nies en hoest in je elleboog;
  5. Mondkapje dragen is vrijwillig. 

     4) Hervatten koranlessen

De koranlessen zijn weer gestart in de moskee. Voor informatie over de lestijden en docenten kunt u contact opnemen met hadji Masoed Sheikkariem (06 22408005). Over Koranlessen voor kinderen en mannen kunt u ook contact opnemen met broeder Mahmoud Abdellatief (06 19977589). 

     5) Eerste islamitische middelbare school in Den Haag

Een aantal islamitische organisaties in Den Haag steunen het initiatief om in Den Haag een Islamitische middelbare school op te richten. Het bestuur van moskee Anwar-E-Mustafa steunt dit initiatief ook en verzoekt u om dit ook te doen. Hoe kunt u dit initiatief steunen?

Indien u kinderen heeft die 10, 11 of 12 jaar oud zijn en u woont in Den Haag of omgeving dan kunt u naar de website www.aidacollege.nl gaan en klikken om steun betuigen.

Zorg ervoor dat u de inlogcode van uw digiD en het bsn-nummer van uw kind(eren) bij de hand heeft.

Er zijn 650 steunbetuigingen nodig voor 15 oktober. Wij verzoeken u om dit bericht te delen met uw familie, vrienden en kennissen. 

     6) Vaccineren in de moskee

De gemeente Den Haag en GGD Haaglanden zijn druk bezig om het aantal gevaccineerden tegen het coronavirus in Den Haag te verhogen Een van de manieren om dit te doen is het betrekken van verschillende partners in de stad, zoals levensbeschouwelijke organisaties waaronder moskeeƫn. Vanaf woensdag 6 oktober en de woensdagen erna tussen 16.00 en 20.00 uur is het mogelijk om je in onze moskee door de GGD te laten vaccineren. Ook voor het inwinnen van informatie kunt u dan hier terecht.

De ruimte op de begane grond zal worden ingericht als priklocatie. Deze locatie is toegankelijk voor iedereen, er is sprake van open inloop, en ook ongedocumenteerden zijn van harte welkom. 

     Contact

Voor de laatste stand van zaken, de meest actuele informatie, verwijzen wij u graag naar onze website en FB-pagina. Ook via de mail zult u periodiek op de hoogte worden gehouden, vandaar ook het verzoek om uw email-adres door te geven indien u dat nog niet heeft gedaan. Mocht u nog vragen hebben aan het bestuur of de imam dan kunt u contact opnemen met o.a. de volgende bestuursleden:

Hadji Masoed Sheikkariem (06 22408005); hadji Rafi Mohamed (06 41512863); hadji Sharief Mohamed (06 31045486) of een ander bestuurslid. Als het even kan willen wij u graag helpen met uw vragen.

 

Het bestuur

Was Salaam