Nieuwsbrief 4

 
Den Haag, 23 juni 2021

Met nieuwsbrief nummer 4 informeert het bestuur van Moskee Anwar-E-Mustafa u over de laatste versoepelingen, Eid ul-Adha en koranlessen.

Versoepelingen
Sinds vrijdag 11 juni wordt het Jummah gebed weer boven in de moskee verricht. Om deel te nemen aan het gebed hoeft u zich niet meer aan te melden en ook uw naam en telefoonnummer worden niet meer geregistreerd. Het kabinet heeft op 18 juni besloten om stap 4 van het openingsplan te zetten. Vanaf 26 juni zijn alle deuren open, waarbij anderhalve meter afstand de allesbepalende norm blijft. Ondanks deze positieve berichten, is het virus niet weg. Het virus is onvoorspelbaar en nieuwe varianten blijven zich ontwikkelen. We moeten dus voorzichtig en alert blijven. Dat kan door ons aan de basisregels te blijven houden. Vanaf 26 juni gelden de volgende regels (nog steeds) in de moskee:
•    Handen ontsmetten of wassen bij aankomst;
•    Houd 1,5 meter afstand;
•    Maximaal 2 personen tegelijk in de lift;
•    Bidden op je eigen gebedskleed;
•    Geen handen schudden;
•    Nies en hoest in je elleboog;
•    Mondkapje wordt geadviseerd.

Eid ul-Adha
Het Eid ul-Adha gebed zal In Shaa Allah onder voorbehoud op dinsdag 20 juli verricht worden om 9.00 uur. De exacte dag zal op zaterdag 10 juli bekend worden gemaakt. U (zowel broeders als zusters) wordt verzocht om hadji Masoed Sheikkariem (06-22408005) vooraf te melden dat u zult deelnemen aan het Eid ul-Adha gebed. Op deze manier kunnen wij bepalen of het Eid ul-Adha gebed in meerdere groepen verricht moet worden. U wordt verzocht geen hapjes mee te nemen naar de moskee voor het Eid ul-Adha gebed. Als u een bijdrage aan de moskee wilt schenken wordt u verzocht dit over te maken op IBAN ING: NL82INGB0002153399 t.n.v. Stichting welzijn voor moslims in Den Haag e.o.
Voor alle zekerheid deelt het bestuur ook mede dat, vanwege de Covid-19 situatie, het ook dit jaar niet mogelijk is om via de moskee deel te nemen aan het offerfeest. Er zal op Eid ul-Adha dag daarom ook geen vlees verdeeld worden. Wij vragen u om begrip hiervoor.

Koranlessen
Nu de meeste beperkingen worden opgeheven en de scholen weer open zijn, heeft het bestuur besloten om met ingang van het nieuwe schooljaar, waarschijnlijk in september, weer te starten met koranlessen in de moskee. Neem contact op met uw leraar en geef aan of u weer aanwezig zult zijn tijdens de koranlessen.

Contact
Voor de laatste informatie over de stand van zaken verwijzen wij u naar onze website en FB-pagina. Ook via de mail zult u op de hoogte worden gehouden.
Mocht u behoefte hebben aan een gesprek met de imam of iemand van het bestuur dan kunt u contact opnemen met o.a. de volgende bestuursleden:
hadji Masoed Sheikkariem (06 22408005); hadji Rafi Mohamed (06 41512863); hadji Sharief Mohamed (06 31045486) of een ander bestuurslid. Als het even kan willen wij u graag helpen om deze moeilijke periode goed door te komen.


Het bestuur
Wassalaam