Nieuwsbrief 3

 Den Haag, 26 april 2021

Met nieuwsbrief nummer 3 informeert het bestuur van Moskee Anwar-E-Mustafa u over het vervallen van de avondklok, de nacht van Lalat-ul-Qadr en het Ei-ul-Fitr gebed.

Gebeden
De avondklok vervalt vanaf  woensdag 28 april waardoor het weer mogelijk is om vanaf woensdagavond in de moskee het Isha en Tarawieh-gebed te verrichten volgens de time table van de moskee.
Indien u hiervoor naar de moskee wenst te komen verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met Hadji Masoed Sheikkariem (tel: 06 22408005).

Lailat-ul-Qadr
De bijzondere nacht van Lailat-ul-Qadr valt deze Ramadan op zaterdag 8 mei en ook op deze avond zal de Isha- en Tarawieh-gebeden volgens de time table verricht worden. Helaas zal vanwege de Corona-maatregelen het niet mogelijk zijn om de hele nacht in de moskee door te brengen.  In de moskee zal tot maximaal 30 minuten na het Tarawieh-gebed nog mogelijk zijn om enkele gebeden te verrichten, daarna zal de moskee gesloten worden. U wordt verzocht uw resterende vrijwillige gebeden  thuis te verrichten. Het is jammer genoeg ook niet toegestaan om etenswaren mee te nemen naar de moskee.

Eid-ul-Fitr
Het Eid-ul-Fitr gebed zal In Shaa Allah op donderdag 13 mei verricht worden en net als vorig jaar zal dat in verschillende groepen plaatsvinden. U wordt verzocht om hadji Masoed Sheikkariem (06-22408005) vooraf te melden dat u zal deelnemen aan het Ied-ul-Fitr gebed. Op deze manier kunnen wij de groepen samenstellen en u ook vertellen hoe laat u in de moskee moet zijn voor het gebed. Na het gebed wordt u verzocht op een rustige manier, met inachtneming van de geldende regels, huiswaarts te keren. U wordt vriendelijk verzocht niet samen te scholen voor- of in de buurt van de moskee, zodat de volgende groep makkelijker naar binnen kan. Ook voor het Eid-ul-Fitr gebed wordt u verzocht geen hapjes mee te nemen naar de moskee.

Zakaat en Sadka-fitr
In de huidige situatie is het niet gewenst om contant geld te aanvaarden, daarom verzoeken wij u om alle bijdragen voor Zakaat en Sadka-fitr zoveel als mogelijk over te maken op IBAN: ING NL82INGB0002153399 t.n.v. Stichting welzijn voor moslims in Den Haag e.o. Als het niet anders kan dan kunt u de zakaat en/of Sadka fitr ook contant aan het bestuur geven. Het bedrag voor Sadka Fitr is bepaald op 5 Euro per persoon. Bij een storting verzoeken wij u duidelijk aan te geven welk bedrag Zakaat is en welk bedrag Sadka-Fitr is.

Veiligheid
Het bestuur blijft benadrukken dat het belangrijk is om ook in de moskee minimaal 1,5 m afstand te houden en zelf een gebedskleed of mussallah mee te nemen. Een mondkapje is vanaf het begin van de maand Ramadan verplicht gesteld in de moskee, ook voor het Jummah-gebed. Zonder mondkapje mag de moskee niet betreden worden. Het bestuur zal er voor zorgen dat er mondkapjes beschikbaar zijn voor degenen die het vergeten van huis mee te nemen.

Contact
Voor de laatste informatie over de  stand van zaken i.v.m. ramadan en het Coronavirus verwijzen wij u naar onze website en FB-pagina. Ook via de mail zult u op de hoogte worden gehouden.
Mocht u door de langdurige lockdown waarin wij ons bevinden behoefte hebben aan een gesprek met de imam of iemand van het bestuur dan kunt u contact opnemen met o.a. de volgende bestuursleden:
Hadji Masoed Sheikkariem (06 22408005); Hadji Rafi Mohamed (06 41512863); Hadji Sharief Mohamed (06 31045486) of een ander bestuurslid. Als het even kan willen wij u graag helpen om deze moeilijk periode goed door te komen.


Het bestuur

Wassalaam