Nieuwsbrief 2 ivm Ramadan

 Den Haag, 13 april 2021

Met nieuwsbrief nummer 2 informeert het bestuur van Moskee Anwar-E-Mustafa u over de activiteiten tijdens Ramadan en laatste Covid19 maatregelen.

Ramadan 2021/(1442 hijri)
Alhamdulillah, is vandaag dinsdag 13 april 2021, de eerste dag van de Ramadan. Wij wensen alle moslims een gezegende Ramadan toe.  Tijdens deze maand Ramadan zal Moskee Anwar-E-Mustafa een gedeelte van het programma van radio Sangam verzorgen. Elke avond vanaf 19.00 uur zal Maulana Sheikh Ali Mustafa Seinpal namens Moskee Anwar-E-Mustafa in het kort de djuz (para) van de dag uitleggen. Verder wordt op 17 april, 24 april, 1 mei en 7 mei ook de belangrijkheid van de maand Ramadan uitgelegd.

Gebeden
Zoals het nu bekend is zal de avondklok nog zeker tot 28 april in stand blijven waardoor het tot die dag niet mogelijk is om in de moskee het Isha en Tarawieh-gebed te verrichten. De moskee is wel toegankelijk voor de dagelijkse gebeden en het Jummah-gebed (behalve Isha). Indien u hiervoor naar de moskee wenst te komen verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met Hadji Masoed Sheikkariem (tel: 06 22408005). Mocht de avondklok worden opgeheven dan verzoeken wij u contact op met ons op te nemen indien u voor het Tarawieh-gebed naar de moskee wenst te komen. Het bestuur blijft benadrukken dat het belangrijk is om ook in de moskee minimaal 1,5 m afstand te houden en zelf een gebedskleed of mussallah mee te nemen. Een mondkapje wordt vanaf het begin van de maand Ramadan verplicht gesteld in de moskee, ook voor het Jummah-gebed. Zonder mondkapje mag de moskee niet betreden worden. Het bestuur zal er voor zorgen dat er mondkapjes beschikbaar zijn voor degenen die het vergeten van huis mee te nemen.

Zakaat en Sadka-fitr
In de huidige situatie is het niet gewenst om contant geld te aanvaarden, daarom verzoeken wij u om alle bijdragen voor Zakaat en Sadka-fitr zoveel als mogelijk over te maken op IBAN: ING NL82INGB0002153399 t.n.v. Stichting welzijn voor moslims in Den Haag e.o. In uitzonderlijke gevallen kunt u dat ook contant aan het bestuur geven. Het bedrag voor Sadka Fitr is bepaald op 5 Euro per persoon. Bij een storting moet duidelijk aangegeven worden welk bedrag Zakaat is en welk bedrag Sadka-Fitr is.

Contact
Voor de laatste informatie over de  stand van zaken i.v.m. ramadan en het Coronavirus verwijzen wij u naar onze website en FB-pagina. Ook via de mail zult u op de hoogte worden gehouden.
Mocht u door de langdurige lockdown waarin wij ons bevinden behoefte hebben aan een gesprek met de imam of iemand van het bestuur dan kunt u contact opnemen met o.a. de volgende bestuursleden:
Hadji Masoed Sheikkariem (06 22408005); Hadji Rafi Mohamed (06 41512863); Hadji Sharief Mohamed (06 31045486) of een ander bestuurslid. Als het even kan willen wij u graag helpen om deze moeilijk periode door te komen.


Het bestuur

Wassalaam