Omdat onze stichting een ANBI(Algemeen Nut Beogende Instelling) status heeft zijn wij verplicht om onze publicaties, jaarverslagen en jaarcijfers te publiceren. 

Op deze pagina vindt u deze artikelen en u kan ze hier downloaden.

Huishoudelijk reglement Moskee Anwar

Toestemmingsverklaring

Publicatieplicht ANBI 2021

Financieel verslag 2021

Publicatieplicht ANBI 2020

Financieel verslag 2020

Financieel verslag 2019

Financieel verslag 2018

Jaarverslag 2017

Financieel verslag 2016

Jaarverslag 2015