Gebedstijden 05-12-2021

FADJR 6:31
ZOHR 12:40
ASR 14:46
2MAGBRIEB 16:36
ISHA 18:06

Komende Evenementen

10 dec 2021
Jummah
17 dec 2021
Jummah
24 dec 2021
Jummah

facebook volg

IMG_6170 Foto-moskee-1 IMG_6169
preload image preload image

Hadieth

 

 

Het moment van overlijden (4)

 

Het verschil tussen de dood van een gelovige en een ongelovige

 

In dit hoofdstuk zullen we zien dat de ziel van een gelovige heel anders behandeld wordt dan die van een ongelovige tijdens het sterven. Abdoellah bin Mas’ood leverde over dat de Boodschapper (vrede en zegeningen zij met hem) van Allah SWT zei: “Spoor de stervende aan om laa ilaaha illallah te zeggen. Waarlijk, het vertrek van de ziel van een gelovige is (zo gemakkelijk) als zweten (vanwege deze verklaring), terwijl de ziel van een ongelovige van de kant van zijn mond (met moeite en lawaai) verlaat als de ziel van een ezel.”
[At Tirmidzie en At Tabaraanie (in Al Kabier). Door Al Albaanie geklasseerd als betrouwbaar (As Sahiehah nr. 2151]

 

De blik volgt de ziel

 

Als de ziel iemands lichaam verlaat, dan verstart zijn blik in de richting waarnaar het vertrok. Oem Salamah leverde over dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) Aboe Salamah bezocht nadat zijn blik verstarde (vanwege deze overlijden). De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) sloot de ogen van Aboe Salamah en zei: “Als de ziel genomen wordt, volgt de blik het.”

 

Enkele familieleden van Aboe Salamah begonnen te huilen toen ze dit hoorden. Waarop de Boodschapper (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Verricht slechts goede smeekbeden, want de engelen zeggen ‘aamien’ op alles wat jullie zeggen.” En hij voegde toe: “Allahoemmaghfir lahoe, warfa’daradjatahoe fil mahdiyyien, wakhloefhoe fil ghaabirien waghfir lanaa wa lahoe yaa rabbal aalamien, wafsah lahoe fie qabrih wa nawwir lahoe fieh

 

O Allah! Vergeef hem (Aboe Salamah) en verhoog zijn positie onder de geleiden; breng goede opvolgers voort voor hem vanuit zijn nageslacht; vergeef ons en hem. O Heer der werelden; en verruim zijn graf en verlicht het voor hem.”
[Moeslim (920), Ahmed, Al Bayhaqie en anderen]

 

Aboe Hoerayrah leverde over dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) over hetzelfde geval zei: “Zie je niet dat als iemand sterft zijn blik verstart? Dit gebeurt omdat zijn gezichtsvermogen zijn (vertrekkende) ziel volgt.”
[Moeslim (921)]

 

Zondige gelovigen

 

Hetgeen wat we hier en in volgende hoofdstukken beschrijven, laat het grote verschil zien tussen een gelovige en een ongelovige.

 

Een gelovige is blij als hij doodgaat, omdat de fysieke belemmering van deze wereld van deze wereld bijna opgeheven is en hij dus op het punt staat om zijn Heer te ontmoeten. Zijn ziel vertrekt met gemak en geeft een heerlijke geur af die de engelen verheugt.

 

Aan de andere kant vreest een zondaar als hij beseft dat zijn wereldse pleziertjes voorbij zijn en zijn enorme straf duidelijk wordt. Zijn ziel wordt met geweld uit zijn lichaam genomen en geeft de afschuwelijke stank af.

 

Uit de studie van deze contrasterende gevallen wordt duidelijk dat een ‘gelovige’ een rechtschapen gelovige betekent die meer goede daden heeft dan zonden. Echter een ongelovige betekent een ongelovige of een hypocriet die halsstarrig de waarheid afwijst.

 

Gelovigen die straf verdienen voordat ze naar djennah gaan vanwege hun zonden kunnen in hun graf gestraft worden en mogelijk ook na de opstanding. Hun straf in het graf wordt niet geheel in detail in de Soennah beschreven, maar enkele vormen worden door de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) beschreven.

 

Wordt vervolgd

 

 

 

 

Nieuwsflits

Minister De Jonge, deels op sokken, in Haagse moskee:

Lees meer...

Aanscherping Coronamaatregelen

Lees meer...

Nieuwsbrief 5, jaargang 2

Lees meer...

Quraan-Ghani t.b.v. Muharram

Lees meer...

Reminder Eid ul-Adha 20 juli 2021

Mondkapje verplicht (zie regel 2)

Lees meer...