Gebedstijden 18-10-2021

FADJR 6:10
ZOHR 13:35
ASR 16:50
MAGBRIEB 18:46
ISHA 20:16

Komende Evenementen

19 okt 2021
12:01AM - 11:59PM
Quraan recitatie Eid Milaad un Nabie (SAW)
22 okt 2021
Jummah
23 okt 2021
12:01AM - 11:59PM
Eid Milaad un Nabie (SAW)

facebook volg

IMG_6170 Foto-moskee-1 IMG_6169
preload image preload image

Hadieth

 

 

De nadering van de dood (6)

 

 

De geloofsverklaring van een ongelovige


Als iemand zijn hele leven het geloof in Allah (SWT) afwijst, maar de geloofsverklaring aflegt als hij bijna overlijdt, dan zal deze verklaring hem niet baten, ‘Oemar (RA) leverde over dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met Hem) zei:


“Waarlijk, Allah (SWT) accepteert iemands berouw zolang er nog geen doodsrochel is (als zijn ziel zijn lichaam verlaat).”
[At Tirmidzie, Ibn Maadjah en anderen. Door Al Albaanie geklasseerd als betrouwbaar (Hiddaayat oer roewah nr. 2282 en Sahieh oel djaamie’nr. 1903)]

 

Allah (SWT) zegt:

En geen resultaat heeft het berouw van degenen die doorgaan met zondigen tot één van hen de dood in de ogen kijkt en zegt: “Nu heb ik berouw” noch van degenen die sterven terwijl zij ongelovig zijn. Voor hen hebben Wij een pijnlijke bestraffing voorbereid.


(Qs An Nisaa’ 4:18)

 

Toen de Farao verdronk, verklaarde hij het geloof in Allah (SWT) maar dit werd van hem geweigerd, zoals Allah (SWT) zegt:

 

En wij namen de Kinderen van Israël dwars door de zee en de Farao volgden met zijn leger in onderdrukkingen vijandigheid, totdat hij verdronk, zei hij: “Ik geloof dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Hij, in Wie de Kinderen van Israël geloven en ik ben één van degenen die moslim zijn.”(Allah (SWT) zei:) “Nu (geloof je) terwijl je eerder weigerde te geloven en je tot de verderfzaaiers behoorde?”


(Qs Yoenoes 10:90-91)

 

Ibn ‘Abbaas (RA) leverde over dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met Hem) zei:

“Djibriel zei tegen mij: ‘O Mohammed, heb je gezien hoe ik zwarte vuiligheid uit de zee pakte en het in Farao’s mond stopte, uit vrees dat de genade (van Allah) hem zou bereiken.’
[Ahmed en At Tirmidzie. Door Al Albaaanie geklasseerd als betrouwbaar (Sahieh oel djaamie’ nr. 5206 en As Sahiehah nr. 2015)]

 

Deze hadieth geeft aan dat Allahs enorme barmhartigheid zelfs degenen kan bereiken van wie gedacht wordt dat ze volledig verdoemd zijn. Verder geeft het aan dat, in het geval van de Farao, dit niet gebeurde omdat hij het geloof te laat verklaarde. Het was met Allahs toestemming en op Zijn bevel dat Djibliel (RA) zijn mond snoerde om iedere hoop op vergiffenis voor die grote vijand van Allah (SWT) te elimineren.

 

Wordt vervolgd.....

Nieuwsflits

Nieuwsbrief 5, jaargang 2

Lees meer...

Quraan-Ghani t.b.v. Muharram

Lees meer...

Reminder Eid ul-Adha 20 juli 2021

Mondkapje verplicht (zie regel 2)

Lees meer...

Nieuwsbrief 4

Lees meer...

Nieuwsbrief 3

Lees meer...