Gebedstijden 23-9-2021

FADJR 5:27
ZOHR 13:42
ASR 17:41
MAGBRIEB 19:42
ISHA 21:12

Komende Evenementen

24 sept 2021
Jummah
01 okt 2021
Jummah
03 okt 2021
12:01AM - 11:59PM
Brief Eid milaad-un-Nabie (SAW)

facebook volg

IMG_6170 Foto-moskee-1 IMG_6169
preload image preload image

Hadieth

 

 

De nadering van de dood (2)

 

 

Een ongelovige wenst terug te keren naar het wereldse leven

 

We hebben zojuist gezien dat een ongelovige, in tegenstelling tot een gelovige, het haat om zijn Heer te ontmoeten die enorm boos op hem is; en evenzo haat zijn Heer het om hem te ontmoeten. De dood brengt hem het nare bericht van de enorme bestraffing die hem te wachten staat. Het beëindigt zijn wereldse pleziertjes en geeft hem hiervoor in de plaats slechts het vuur, en geeft hem geen kans om iets goeds te doen wat hem mogelijk kan redden van de bestraffing. Allah SWT zegt:

 

En er zal een barrière geplaatst worden tussen hen en hun verlangens (ofwel door de kracht van hun geloof, ofwel door de zwakte van hun toegeving), zoals het in het verleden gedaan is met de allerlei soorten mensen. Waarlijk, zij verkeerden in grote twijfel.
(Qs Sabaa 34:54)

 

Zo gauw een ongelovige zijn graf binnengaat, krijgt hij besef van zijn slechte prestatie in het wereldse leven, en krijgt hij een voorvertoning van de zware bestraffing die hem te wachten staat. Als hij dit ziet, dan wenst hij dat hij een tweede kans krijgt om zijn daden te corrigeren. Allah SWT zegt:

 

Maar wanneer de dood tot één van hen komt, zegt hij: “Mijn Heer! Stuur mij terug. Zodat ik goed kan doen in datgene wat ik heb achtergelaten!” Nee! Het is slechts een woord dat hij spreekt, en achter hem is een barrière tot de Dag dat zij zullen herrijzen.
(Qs Al Moe-minoon 23:99-100)

 

Zondaren wensen terug te keren naar het wereldse leven

 

De verzen (23:99-100) die we zojuist genoemd hebben, gelden niet slechts voor de ongelovigen, maar ook voor de zondige gelovigen die veel wreedheden begaan en Allahs grenzen overschrijden. Op het moment dat zij overlijden, zien zij welke bestraffing hen te wachten staat in het graf en het hiernamaals. En dus wensen ook zij terug te keren naar het wereldse leven om hun tekortkomingen te corrigeren. Vele ‘oelamaa’ van tafsier hebben deze uitleg gegeven, zoals Ibn Kathir, Al Qoertoebie en As Sa’die die zei:

 

“Iedere buitensporige zondaar heeft berouw van zijn handelingen op het moment dat hij overlijdt, omdat hij zijn toekomstige bestemming ziet en het kwade van zijn daden beseft. Hij vraagt om terug te keren naar het wereldse leven, niet om te genieten van zijn genoegens en zijn verlangens te plukken, maar slechts om het goede te doen en zijn slechtheid te herstellen.” [Tafsier oel Kariem ir Rahmaan 23:99-100]

 

Allah SWT spreekt de gelovigen toe door te zeggen:

 

Een geef van waarvan Wij jullie voorzien hebben, voordat de dood tot één van jullie komt en hij zegt: “Mijn Heer! Als U mij slechts uitstel zal geven voor een kort tijd dan zal ik de verplichte liefdadigheid van mijn rijkdom geven en onder de rechtvaardigen zijn. En Allah geeft niemand uitstel wanneer zijn aangewezen tijd (de dood) komt. En Allah is Zich welbewust van wat jullie doen.
(Qs Al Moenaafiqoon 63:10-11)

 

Ibn Kathier gaf hier het volgende commentaar op:

 

“Iedere zondaar heeft berouw van zijn handelingen op het moment van overlijden en verzoekt ten minste een kleine verlenging van zijn termijn (van zijn leven), om zo een excuus (voor zijn handelingen) te vinden of te corrigeren wat hij (ervan) gemist heeft”.
[Tafsier oel Qor-aan il Aziem 63:10]

 

Een mooi voorbeeld van een zondige gelovige die de ontmoeting met Allah SWT vreest, wordt geciteerd in het volgende hoofdstuk over de man die zijn kinderen de opdracht gaf hem te cremeren.

 

Wordt vervolgd.....

Nieuwsflits

Quraan-Ghani t.b.v. Muharram

Lees meer...

Reminder Eid ul-Adha 20 juli 2021

Mondkapje verplicht (zie regel 2)

Lees meer...

Nieuwsbrief 4

Lees meer...

Nieuwsbrief 3

Lees meer...

Nieuwsbrief 2 ivm Ramadan

Lees meer...