Gebedstijden 4-8-2021

FADJR 4:06
ZOHR 13:56
ASR 19:04
MAGBRIEB 21:31
ISHA 23:01

Komende Evenementen

06 aug 2021
Jummah
13 aug 2021
Jummah
19 aug 2021
12:01AM - 11:59PM
Quraan recitatie Muharram

facebook volg

IMG_6170 Foto-moskee-1 IMG_6169
preload image preload image

Hadieth

 

De verdiensten van de rituele wassing

 

Allah de Allerhoogste zegt:

(O jullie die geloven, wanneer jullie je voorbereiden om het gebed te verrichten, was dan (…) (verricht dan jullie rituele wassing). Allah wil het jullie niet te moeilijk maken, maar Hij wil jullie reinigen, zodat Hij zijn gunst voor jullie vervolmaakt. Hopelijk zullen jullie dankbaar zijn.)
(Koran 5/6)

 

Volgens Abû Hurayra heeft de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) gezegd:

Op de Dag der Opstanding zullen de leden van mijn gemeenschap geroepen worden, gesierd met een licht dat van hun gezichten en van hun lichaam afstraalt, onder invloed van hun rituele wassing. Als iemand deze straling kan uitbreiden, laat hem dit dan doen [door toegewijd zijn rituele wassing te verrichten].
[Al-Bukhârî en Muslim]

 

Commentaar:

  • Het feit om bij het wassen van het gezicht, de handen en de voeten tijdens de rituele wassing de grenzen die werden voorgeschreven, te overschrijden, behoort tot de Sunna.
  • Dit licht, dat zal stralen vanaf de gezichten en de voeten op de dag der Opstanding, is een element dat eigen is aan de moslimgemeenschap. We moeten onze rituele wassing op de meest volmaakte manier verrichten, zoals de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) ons onderwezen heeft.

 

Abû Hurayra levert over:

Ik heb mijn dierbare vriend [de Profeet, vrede en zegeningen zij met hem] horen zeggen: “De sier van de gelovige zal de lichaamsdelen die door de rituele wassing werden aangeraakt, bedekken.”
[Muslim]

 

Commentaar:

  • We worden aangespoord om de rituele wassing te vervolmaken want in het hiernamaals zal de sier van de gelovige even uitgebreid zijn als de lichaamsdelen die werden aangeraakt door het water van de rituele wassing.

 

Volgens Abû Hurayra heeft de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) gezegd:

Als de moslimdienaar – of gelovige dienaar – zijn rituele wassing verricht door te beginnen met het wassen van zijn gezicht, dan zal elke zonde die hij gepleegd heeft met zijn ogen, uitgewist worden door het water dat hij over zijn gezicht wrijft of door de laatste druppel water. Als hij zijn handen wast, zal elke zonde die hij met zijn handen gepleegd heeft, uitgewist worden door het water dat hij over zijn handen wrijft of de laatste druppel water. Als hij zijn voeten wast, zal elke zonde die hij met zijn benen gepleegd heeft, uitgewist worden door het water dat hij over zijn voeten wrijft of door de laatste druppel water, zodat hij op het einde zuiver is van elke zonde.
[Muslim]

 

Commentaar:

  • Er wordt gewezen op de verdiensten van de rituele wassing, wat een manier is om de zonden uit te wissen. De rituele wassing is een zowel lichamelijke als geestelijke zuivering.

 

Volgens Abû Mâlik al-Hârith ibn ‘Âsim al-Ash’arî heeft de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) gezegd:

Reinheid is de helft van het geloof, de smeekbede “al-hamdu li-Llâh” (alle lof zij Allah) vult de weegschaal. De smeekbeden “ subhân Allâh” (geprezen zij Allah) en “al-hamdu li-Llâh” (alle lof zij Allah) vullen de ruimte tussen de Hemelen en de Aarde. Het gebed is een licht, de aalmoes is een bewijs (van oprecht geloof), geduld is helderheid, de Koran is een argument vóór of tegen jou. Elke mens begint de dag met het verhandelen van zijn ziel: hij koopt haar vrij of hij leidt haar tot een ondergang.
[Muslim}

 

Commentaar:

  • Er wordt gewezen op de verdiensten van het gedenken van Allah de Allerhoogste (dhikr). Dergelijke smeekbeden zijn gemakkelijk uit te spreken, maar wegen zwaar op de weegschaal en Allah houdt ervan. Bovendien brengen ze het hart tot rust. Allah zegt: (Zij zijn degenen die geloven en wiens harten tot rust komen door het gedenken van Allah. Weet: door het gedenken van Allah komen de harten tot rust.) (Koran 13/28)
  • We worden aangespoord om zoveel mogelijk gebeden te verrichten, want dat is een licht waaruit de gelovige dagelijks kan putten, het verwijdert hem van de schandelijke daden en leidt hem naar de rechtschapenheid.
  • De aalmoes is een bewijs van de authenticiteit van het geloof. Het feit om deze van harte te geven is een teken van geloof.
  • Als je geduldig bent op moeilijke momenten, zal dit geduld een licht zijn dat je hart verlicht en hem op zijn weg leidt.
  • De Koran is de eerste bron van de islamitische wetgeving en een gids voor de gelovige. Als deze laatste handelt volgens de voorschriften van de Koran, dan zal dit Boek een argument zijn en een bemiddeling in zijn voordeel. In het andere geval zal dit Boek zijn vijand worden op de Dag des Oordeels.

Nieuwsflits

Reminder Eid ul-Adha 20 juli 2021

Mondkapje verplicht (zie regel 2)

Lees meer...

Nieuwsbrief 4

Lees meer...

Nieuwsbrief 3

Lees meer...

Nieuwsbrief 2 ivm Ramadan

Lees meer...

Time table

Ramadan 2021

Lees meer...