Gebedstijden 08-5-2021

FADJR 3:56
ZOHR 13:46
ASR 18:55
MAGBRIEB 21:24
ISHA 22:54

Komende Evenementen

08 mei 2021
12:01AM - 11:59PM
Lai-Latoel-Qadr
09 mei 2021
12:01AM - 11:59PM
Schoonmaak moskee
13 mei 2021
12:01AM - 11:59PM
Eid-ul-Fitr

facebook volg

IMG_6170 Foto-moskee-1 IMG_6169
preload image preload image

Hadieth

 

De plicht om de maand Ramadan te vasten en de verdiensten van het vasten (3 van 4)

 

Volgens Abû Hurayra heeft de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) gezegd:

Als de maand Ramadan komt, zullen de poorten van het Paradijs geopend worden, de poorten van de Hel zullen gesloten worden en de duivels zullen vastgeketend worden. (Al Bukhârî en Muslim)

Commentaar:

  • Er wordt veel eer toegekend aan de maand Ramadan, het is een gezegende maand vol aanbidding. Allah maakt het Zijn dienaars tijdens deze maand gemakkelijker om Hem te aanbidden. Deze maand is een unieke maand waar elke moslim van zou moeten profiteren.

 

De verdienste om de vasten snel te verbreken, wat je hoort te eten om de vasten te verbreken en de smeekbeden die daarmee verband houden

Volgens Sahl ibn Sa’d heeft de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) gezegd:

De mensen zullen steeds in een goede gezondheid verkeren zolang ze hun vasten snel verbreken. (Al-Bukhârî en Muslim)

Commentaar:

  • Het is aanbevolen om de vasten snel te verbreken, vanaf zonsondergang, Al-Muhallab heeft gezegd: “De vasten moet snel verbroken worden om de voorgeschreven tijd van de vasten niet te overschrijden, uit medeleven met de vastende en om hem sterker te maken opdat hij nog méér toegewijd kan zijn in zijn daden van aanbidding”.
  • De godsdienstige ijver bestaat er niet in om te overdrijven in het praktiseren, maar het schuilt in het feit zich strikt te houden aan de overleveringen van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en om de grenzen die Allah uit medeleven heeft vastgesteld voor Zijn dienaren, niet te overschrijden. Sommige moslims getuigen van een ascetische levenswijze die de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zelf niet heeft gevolgd. Zo verwaarlozen ze het feit dat de aanbidding van Allah zich niet enkel beperkt tot godsdienstige ijver en het feit niet gehecht te zijn aan dit wereldse leven. Het gaat er namelijk ook om dat de gelovige actief deelneemt aan het welzijn van een hele gemeenschap en aan de solidariteit onder de leden ervan.
  • De moslimgemeenschap zal steeds in een goede gezondheid verkeren zolang ze zich strikt houdt aan wat Allah bevolen heeft, zonder te overdrijven of onachtzaam te zijn.

 

Volgens Salmân ibn Âmir ad-Dabbî heeft de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) gezegd:

Als iemand van jullie zijn vasten verbreekt, laat hem dit dan doen door een dadel te eten of als hij daar niet over beschikt, door water te drinken, want water is zuiverend. (At-Tirmidhî, die deze hadith als hasan sahîh beschouwt)

Commentaar:

  • De overleveringen van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) vereisen dat we onze vasten verbreken met een dadel of, als we daar niet over beschikken, met water.

 

Vrijgevigheid en de goede daden die moeten worden verricht tijdens de maand Ramadan en vooral tijdens de laatste tien dagen van deze maand

Ibn Abbâs levert over:

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) was de meest vrijgevige van alle mensen, en hij was nog vrijgeviger tijdens de maand Ramadan, een periode waarin hij Jibrîl elke nacht ontmoette om samen de Koran te herhalen. Toen hij Jibrîl ontmoette, was de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) méér bereid om het goede te doen dan een wind die onophoudelijk waait. (Al-Bukhârî en Muslim)

Commentaar:

  • Het is aanbevolen om veel vrijgeviger te zijn tijdens de maand Ramadan, naar het voorbeeld van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De engel Jibrîl ontmoette de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) elk jaar in de maand Ramadan om hem de Koran te laten herhalen. Deze ontmoeting gaf hem een gevoel van tevredenheid en altruïsme, wat hem ertoe aanzette om nog méér toegewijd te zijn.

Nieuwsflits

Nieuwsbrief 3

Lees meer...

Nieuwsbrief 2 ivm Ramadan

Lees meer...

Time table

Ramadan 2021

Lees meer...

Nieuwsbrief jaargang 2

Nummer 1

Lees meer...

Nieuwsbrief

 

Enkele mededelingen

Lees meer...