Gebedstijden 20-6-2021

FADJR 3:19
ZOHR 13:51
ASR 19:24
MAGBRIEB 22:11
ISHA 23:41

Komende Evenementen

25 juni 2021
Jummah
02 juli 2021
Jummah
09 juli 2021
Jummah

facebook volg

IMG_6170 Foto-moskee-1 IMG_6169
preload image preload image

Hadieth

 

DE TEKENEN VOOR DE DAG DES OORDEELS – IBN KATHIR

 

De verschijning van Gog en Magog

 

Zij (twee stammen mensen) zullen verschijnen tijdens de periode van Jezus, de zoon van Maryam, na de Dadjdjal. Allah (SWT) zal hen allen op een nacht doden, als antwoord op de smeekbede van Jezus.

 

Aboe Hoerairah overleverde, dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) gezegd heeft: ‘Iedere dag zullen Gog en Magog proberen om een weg door de barrière heen te graven. Als zij het zonlicht daardoor beginnen te zien, dan zal hun leider zeggen: ‘Ga terug, jullie kunnen morgen verder graven’, en als zij terugkomen is de barrière sterker dan hij daarvoor was. Dit zal doorgaan tot hun tijd gekomen is en Allah (SWT) hen voort zal willen sturen. Zij zullen graven tot zij het zonlicht zien, en hun leider zal zeggen: ‘Ga terug, jullie kunnen morgen verder graven, insha Allah.’ In dit geval maakt hij een uitzondering door insha Allah te zeggen. Hij laat de zaak dus aan de wil van Allah over. Zij zullen de volgende dag terugkeren en het gat zo vinden als zij het achter hebben gelaten. Zij zullen naar buiten komen en tegenover de mensen komen te staan, zij zullen al het water drinken en de mensen zullen zichzelf in hun forten verschansen. Gog en Magog zullen hun pijlen naar de hemel sturen en deze zullen op de aarde terugvallen met iets wat op bloed lijkt. Gog en Magog zullen zeggen: ‘Wij hebben alle mensen op de aarde verslagen en de mensen van de hemel overmeesterd.’ Dan zal Allah (SWT) een soort wormen in hun nekken sturen en zij zullen erdoor gedood worden…’ Bij Hem in Wiens hand de ziel van Mohammed is, de beesten van de aarde zullen vet worden.’
(Tirmidhi, Abwab al-Tafsir; Soerat al-Kahf (hadith 5160), 8/597-599); Ibn Madjah, Kitab al-Fitan (hadith 4080), 2/1364; Ahmad, Moesnad 2/510, 511.)

 

Gog en Magog zij twee groepen Turken die van Yafith (Japheth), de vader der Turken afstammen, één van de zonen van Noach. In de tijd van Abraham (AS), was er een koning die Dhoe’l-Qarnayn genoemd werd. Hij verrichtte met Abraham de tawaf rond de Ka’aba, toen hij hem voor het eerst gebouwd had; hij geloofde in hem en volgde hem. Dhoe’l-Qarnayn was een goede man en een grote koning; Allah (SWT) gaf hem grote macht en hij heerste van het oosten tot het westen. Hij had macht over alle koningen en alle landen en hij reisde ver en lang, zowel naar het oosten als het westen. Hij reisde naar het oosten tot hij een pas tussen twee bergen tegenkwam waar mensen door kwamen. Zij begrepen niets omdat zij zo geïsoleerd waren; het waren Gog en Magog. Zij verspreidden corruptie over de aarde en deden de mensen kwaad, daarop zochten de mensen hulp en steun van Dhoe’l-Qarnayn. Zij vroegen hem een barrière tussen hen en Gog en Magog te bouwen. Hij vroeg hen te helpen en zo bouwden zij samen een barrière van ijzer met koper en teer gemengd.

 

Zodoende hield Dhoe’l-Qarnayn Gog en Magog tegen achter de barrière. Zij probeerden door de hindernis heen te breken of er overheen te klimmen, maar slaagden daar niet in. Zij konden daar niet in slagen, omdat de barrière zo groot en glad is. Zij begonnen te graven en zij hebben eeuwen gegraven; en zij gaan daarmee door tot de tijd komt waarin Allah (SWT) besluit dat zij eruit mogen komen. Tegen die tijd zal de barrière omvallen en Gog en Magog zullen zich in alle richtingen verspreiden, zij zullen corruptie brengen, planten ontwortelen, mensen doden. Als Jezus (AS) tegen hen bidt, stuurt Allah (SWT) een soort wormen in hun nek en dat zal hen doden.

Nieuwsflits

Overlijdensbericht

Lees meer...

Nieuwsbrief 3

Lees meer...

Nieuwsbrief 2 ivm Ramadan

Lees meer...

Time table

Ramadan 2021

Lees meer...

Nieuwsbrief jaargang 2

Nummer 1

Lees meer...