Omdat onze stichting een ANBI(Algemeen Nut Beogende Instelling) status heeft zijn wij verplicht om onze jaarverslagen en jaarcijfers te publiceren. 

Op deze pagina vindt u deze artikelen en u kan ze hier downloaden.

Jaarverslag 2017

Financieel verslag 2016

Jaarverslag 2015