Gebedstijden 21-4-2021

FADJR 4:30
ZOHR 13:48
ASR 18:38
MAGBRIEB 20:55
ISHA 22:25

Komende Evenementen

23 apr 2021
Jummah
30 apr 2021
Jummah
01 mei 2021
12:01AM - 11:59PM
Brief Laila-tul-Qadr/Eid-ul-Fitr/Eid Milan

facebook volg

IMG_6170 Foto-moskee-1 IMG_6169
preload image preload image

Hadiz

 

De plicht om de maand Ramadan te vasten en de verdiensten van het vasten

 

Allah de Allerhoogste zegt:

O jullie die geloven! Het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor jullie voorgangers, hopelijk zullen jullie Allah vrezen. (Koran 2/185)

In de maand Ramadan werd de Koran neergezonden, als leiding voor de mensheid en als duidelijk bewijs van de leiding en het onderscheid tussen waarheid en valsheid. Wie van jullie aanwezig is in die maand, moet dan vasten. Voor wie ziek is of op reis, is er een ander aantal dagen om dit vasten later in te halen. (Koran 2/185)

 

Volgens Abû Hurayra heeft de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) gezegd:

Allah – Machtig en Verheven – heeft gezegd: “Alles wat de Zoon van Adam verricht, behoort hem toe, behalve het vasten, dat Mij toebehoort en Ik zal er de beloning voor vastleggen. Vasten is een bescherming. Als iemand van jullie vast, mag hij niet grof of luidruchtig zijn en als hij beledigd of uitgedaagd wordt, dan moet hij zeggen: “Ik vast”. Bij Degene Die de ziel van Muhammad (vrede en zegeningen zij met hem) in Zijn Hand houdt, de adem van de vastende persoon is voor Alllah aangenamer dan de geur van muskus. De vastende kent twee keer vreugde: hij is verheugd als hij zijn vasten verbreekt en hij zal verheugd zijn als hij zijn Heer zal ontmoeten. (Al-Bukhârî en Muslim, tekst van Al-Bukhârî)

 

Een andere versie van Al-Bukhârî vermeldt:

Hij onthoudt zich van zijn eten, zijn drinken en zijn seksuele verlangens voor Mij. De vasten behoort Mij toe en Ik ben het die er de beloning van zal vastleggen. De goede daad wordt vertienvoudigd.

 

In een andere versie van Muslim vinden we terug:

Elke daad die de Zoon van Adam verricht wordt verveelvoudigd en de goede daad wordt vermenigvuldigd, met tien tot zevenhonderd keer zijn waarde. Allah de Allerhoogste zegt: “… behalve de vasten, die Mij toebehoort en Ik zal er de beloning voor vastleggen. Hij onthoudt zich van zijn seksuele verlangens en zijn eten voor Mij. De vastende kent twee keer vreugde: hij is verheugd als hij zijn vasten verbreekt en hij zal verheugd zijn als hij zijn Heer zal ontmoeten. Zeker, de adem van de vastende persoon is voor Allah aangenamer dan de geur van muskus.

 

Commentaar:

  1. Vasten is verdienstelijk: het is een bescherming in deze wereld tegen de afdwaling en verdorvenheid en het vormt een schild tegen de bestraffing van de Hel in het hiernamaals. Eén van de regels die we moeten naleven bij het vasten is beleefdheid in hetgeen we zeggen en geduld in alle omstandigheden.
  2. De vastende kent twee keer vreugde: eerst als hij zijn vasten verbreekt en het plezier van het eten opnieuw ontdekt, en de tweede keer is hij nog meer verheugd als Allah Zelf hem zal belonen.
  3. Vasten betekent niet alleen dat je niet drinkt en eet, maar ook dat je een goed moreel gedrag hebt.

Nieuwsflits

Nieuwsbrief 2 ivm Ramadan

Lees meer...

Time table

Ramadan 2021

Lees meer...

Nieuwsbrief jaargang 2

Nummer 1

Lees meer...

Nieuwsbrief

 

Enkele mededelingen

Lees meer...

Eid ul-Adha 2020

 

Lees meer...