Komende Evenementen

14 aug 2020
01:00PM - 03:00PM
Jummah
21 aug 2020
01:00PM - 03:00PM
Jummah
28 aug 2020
01:00PM - 03:00PM
Jummah

facebook volg

IMG_6170 Foto-moskee-1 IMG_6169
preload image preload image

Hadiz

 

 

De rivieren van het Paradijs en zijn bronnen

 

In de Qor’an wordt herhaaldelijk in verschillende verzen melding gemaakt van de bronnen en rivieren. Allah, moge Hij verheerlijkt worden, zegt:
“Kondig hen, die geloven en goede werken verrichten aan, dat er voor hun tuinen zijn, waaronder door rivieren stromen.”
(2 Soeratoel Baqarah: 25)
“En Hij heeft tuinen voor hen gereserveerd waaronder rivieren stromen…”
(9 soeratoel-Taubeh: 100)

 

Allah, moge Hij verheerlijkt worden, zegt ook:
“Wat zulke mensen betreft, zij zullen de Tuinen van Èdn bezitten, waar rivieren onder hun voeten stromen.”
(18 Soeratoel Kehf: 31)

 

Dit alles versterkt de reële aanwezigheid van rivieren, zij stromen onder de salons van paleizen. Allah (moge Hij geprezen worden) zegt:
“Zie hier de beschrijving van het Paradijs, dat beloofd is aan de vromen [De mensen, die Allah vrezen en zich onthouden van het begaan van zonden en van alle slechte zaken, die Hij heeft verboden. Het zijn ook de mensen, die met een grote liefde van Allah houden en al het soort goede daden verrichten, die Hij verordonneerd heeft om te doen.] Er zullen daar rivieren zijn, waarvan het water niet aan bederf onderhevig is, rivieren van melk, waarvan de smaak niet verandert, en rivieren van wijn, die heerlijk is voor de drinkers ervan, en rivieren van zuivere honing. Zij zullen er ook alle soorten fruit vinden en de vergeving van hun Heer.”
(47 Soeratoel Mohammed: 15)

 

Allah legt ons uit welke de vier vloeibare substanties zijn. Hij heeft het bederf en de schadelijkheid ervan, die aan elke inherent zijn tijdens het aardse leven, uitgeschakeld. Voor stilstaand water zijn enkele dagen voldoende om microben welig  te laten tieren aan de oppervlakte. Melk, die lang staat, wordt zuur. Wijn verandert van smaak en wordt ondrinkbaar. Honing moet worden gefilterd alvorens geconsumeerd te kunnen worden. Men kan deze niet eten met zijn was. Het is een goddelijke wonder dat er rivieren van verschillende producten bestaan in het Paradijs. Dit bestond nooit in het aardse leven. Die producten stromen zonder kades, zonder obstakels, die het plezier kunnen bederven.

In de Sahieh levert El Boegèri over dat volgens Èboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn), de Boodschapper van Allah, vrede zij met hem (VZMH) zei:
“In het Paradijs zijn honderd niveaus, die Allah heeft gereserveerd voor de martelaren in de strijd op de weg van Allah. Tussen twee niveaus bestaat een afstand, die gelijk staat aan die welke de hemel scheidt van de aarde. Wanneer u Allah vraagt, vraagt Hem om het Firdaus, aangezien dit zich in het midden van het Paradijs bevindt en in de hoogste laag, zijn dak is de Troon van de barmhartige; en hieruit ontspringen de rivieren van het Paradijs.”

 

In de Sahieh van Moslim is volgens de hèdieth van Mogtar ibn Folfol van Ènes ibn Mèlik (moge Allah tevreden over hem zijn) overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (VZMH) zijn:
“De Kauthar is een rivier in het Paradijs, die mijn Heer, moge Hij verheerlijkt worden, mij beloofd heeft.”

 

‘Abdollah ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden over hen zijn) leverde over dat de Profeet van Allah (VZMH) zei:
“De Kauthar is een rivier in het Paradijs, waarvan de oevers van goud zijn, zijn bedding is gemaakt van parels en robijn, zijn grond heeft een geur, die voortreffelijker is dan muskus, zijn water is zoeter dan honing en witter dan sneeuw.”
Et-Termidhi

 

‘Abdollah ibn Somrah levert over volgens Èboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) dat de Boodschapper van Allah (VZMH) zei:
“Wie wil dat Allah (moge Hij geprezen worden) hem wijn te drinken geeft in het Hiernamaals, laat hij er niet van drinken tijdens het aardse leven. Wie wil dat Allah hem met zijde kleedt in het Hiernamaals, laat hij dit niet dragen tijdens het leven hier op aarde. De bronnen van de rivieren van het Paradijs ontspringen aan de voet van bergen van muskus. Wat de laagste van de bewoners van het Paradijs als sieraad heeft, is meer waard dan alle sieraden van de gehele mensheid.”
El Hèkim

 

Nieuwsflits

Eid ul-Adha 2020

 

Lees meer...

Mededeling per juli 2020

Lees meer...

Donorwet per 1juli 2020

Lees meer...

Sluiting moskee / Qurbani

Lees meer...

Mededeling 17 mei m.b.t. Jummah

Lees meer...