Gebedstijden 15-11-2019

Fadjr 5:59
Zohr 12:34
Asr 15:03
Magbrieb 16:55
Isha 18:25

Hadiz

 

Het is overgeleverd van Aboe Hoerayrah (RA) dat hij heeft gezegd: “De 
Boodschapper van Allah, vrede zij met hem (VZMH), heeft gezegd: “Drie (soorten) smeekbeden worden verhoord, zonder enige twijfel aan hen: de smeekbede van de onderdrukte (persoon), de smeekbede van een reiziger en de smeekbede van een vader voor zijn zoon.” [overgeleverd door Aboe Dawoed en At-Tirmidhie, en At-Tirmidhie heeft gezegd dat het een hadieth-hasan is. En in de overlevering van Aboe Dawoed staat: “voor zijn zoon.”]
Uitleg: Deze hadieth noemt drie soorten smeekbeden. Ten eerste al de smeekbede van een onderdrukte ten gunste zijn van de persoon die hem te hulp komt en zijn klacht verhelpt, terwijl de onderdrukker geraakt zal worden door zijn vervloeking. Ten tweede zal de smeekbede van een reiziger verdiend worden door degene die hem goed behandelt. Maar de persoon die hem slecht behandelt zal veel te verduren krijgen van zijn smeekbede. Ten derde beantwoordt Allah Subḥānahu wa ta'alā (SWT) ook de verwensingen van zijn ongehoorzame en schaamteloze nakomelingen; en de verwensingen van de moeder heeft zelfs meer kracht dan die van de vader omdat zijn in vergelijking met hem meer rechten over hen heeft. Men zou zich daarom weg moeten houden van onderdrukking en ongehoorzaamheid aan ouders, zodat zij in beide gevallen aan de verwensing kunnen ontkomen die door Allah(SWT) niet verworpen zal worden. Bovendien bevestigt de hadieth de aanvaardbaarheid van gebed.
IMG_6170 Foto-moskee-1 IMG_6169
preload image preload image

Nieuwsflits

Eid Milaad un Nabie (SAW) 2019

Eid milaad UN NABIE saw

Lees meer...

Eid Ul Adha

Zondag 11 augustus 2019

Lees meer...

Eid ul Fitr & Eid Milan Viering 2019

 

Lees meer...

Deelname Qurbani 2019

Assalaamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

 

Lees meer...

EID MILAN 2019

Assalaam Alaikoem Wa Rahmatoellahi Wa Barakatehoe

Lees meer...