Gebedstijden 25-09-2020

FADJR 5:31
ZOHR 13:41
ASR 17:37
MAGBRIEB 19:37
ISHA 21:07

Komende Evenementen

02 okt 2020
01:45PM - 03:00PM
Jummah
09 okt 2020
01:45PM - 03:00PM
Jummah
16 okt 2020
01:45PM - 03:00PM
Jummah

facebook volg

IMG_6170 Foto-moskee-1 IMG_6169
preload image preload image

Hadiz

 

De innerlijke en uiterlijke schoonheid van vrouwen, zoals Allah ons in de Qor’an heeft beschreven (1 van 3)

 

Allah, moge Hij verheerlijkt worden, zegt:

 

  • “Kondig hen, die geloven en goede werken verrichten aan, dat er voor hen Tuinen zijn, waaronder door rivieren stromen; telkens als hun één van de vruchten hiervan wordt geschonken, zeggen zij: ‘Dit werd ons vroegen ook gegeven.’ Welnu, het is iets soortgelijks (qua vorm, maar niet qua smaak); Daar zullen voor hen reine echtgenotes zijn; zij zullen er eeuwig vertoeven.” (2 Soeratoel Baqarah: 25)

 

Let op dat de Aankondiger verheerlijkt zal worden, Zijn plaats, Zijn waarachtigheid en Zijn Luister. De Grootheid van Degene, Die u heeft gezonden met dit nieuws en de waarde van dit nieuws. Hij verzekerde u ervan op de gemakkelijkste wijze. Hij verzamelde in deze aankondiging het geluk van het lichaam in het Paradijs met alles wat dit omvat: rivieren, fruit, zielsgeluk vanwege perfecte echtgenotes, en geluk voor het hart. Een lust voor de ogen door de kennis van het eeuwige leven en de afwezigheid van gebrek. De reine echtgenotes (Hoeries) zullen nooit menstruaties kennen, noch zwangerschappen, urine, behoeftes, neusslijm of speeksel. Alle ongemakken van vrouwen op aarde bestaan niet bij de Hoeries.

 

Hun diepste innerlijk kent geen jaloezie, geen haat, geen rancune noch wrokgevoelens. Haar taal is verschoond van gespierde taal. Haar liefde is op haar echtgenoot gericht, hij is het slechts, die zij ziet. Haar kleren zijn van een onbevlekte schoonheid. Allah, moge Hij geprezen worden, zegt:

 

  • “De vromen zullen in een vreedzaam verblijf zijn, temidden van tuinen en bronnen. Zij zullen gekleed zijn in zijde en brokaat en zich tegenover elkaar bevinden. Zo zal het zijn. En Wij zullen hun als echtgenoten Hoeries geven met grote mooie ogen. Zij zullen er in alle rust om allerlei soorten fruit vragen. Zij zullen er de dood niet meer smaken na de eerste. En Allah heeft ze beschermd tegen de straf van de Hel.” (44 Soeratoed-Doegèn: 51-56)

 

Volgens deze verzen krijgen de bewoners van het Paradijs een mooi veilig verblijf, waar geen kwaad is, maar wel fruit, waar rivieren stromen, de meest bewonderenswaardige kleren zijn te aanschouwen en een perfecte verstandhouding heerst. Allah completeert hun plezier met de Hoeries, al het fruit staat tot hun beschikking, zonder dat er gebrek is en zonder ze te schaden. Hij informeerde ze dat men daar de dood niet zal smaken.

 

Allah, moge Hij verheerlijkt worden, zegt:

 

  • “Er zullen vrouwen met een zedige blik zijn, die geen enkele man of jinn vóór hen heeft aangeraakt.” (55 Soeratoer-Rahmèn: 56)
  • “En met hen zijn de vrouwen met de bescheiden blik (ze kijken slechts naar hun echtgenoot) allen van gelijke leeftijd.” (38 Soeratoe Sad: 52)

 

De Hoeries hebben nooit eerder een seksuele relatie gehad. Zij werden geschapen in het Paradijs.

 

Allah, moge Hij verheerlijkt worden, zegt:

 

  • “Daarin zullen goede en schone vrouwen zijn.” (55 Soeratoer-Rahmèn: 70)
  • “Wij schiepen haar, voorzeker, perfect, en maakten haar maagden, (hun man) vurig beminnend en met dezelfde jeugdige leeftijd voor de mensen, die rechts staan.” (56 Soeratoel Waqi’eh: 35-38)

 

Qatèdeh en Sè’ied ibn Joebeir zeiden over de uitleg hiervan de Allah de vrouwen opnieuw heeft geschapen. Volgens Ibn ‘Ebbès gaat het hier om de menselijke vrouwen. En volgens Kelbi en Moeqatil zijn het oude vrouwen uit het aardse leven, alsof Allah zei dat Hij hen schiep na hun ouderdom na de eerste schepping van het aardse leven.

 

(wordt vervolgd ...)

 

Nieuwsflits

Eid ul-Adha 2020

 

Lees meer...

Mededeling per juli 2020

Lees meer...

Donorwet per 1juli 2020

Lees meer...

Sluiting moskee / Qurbani

Lees meer...

Mededeling 17 mei m.b.t. Jummah

Lees meer...