Gebedstijden 27-2-2021

FADJR 5:29
ZOHR 13:02
ASR 16:27
MAGBRIEB 18:23
ISHA 19:53

Komende Evenementen

28 feb 2021
12:01AM - 11:59PM
Brief meeraadj un Nabie (SAW)
05 mrt 2021
Jummah
07 mrt 2021
12:01AM - 11:59PM
Schoonmaak moskee

facebook volg

IMG_6170 Foto-moskee-1 IMG_6169
preload image preload image

Hadiz

 

DE TEKENEN VOOR DE DAG DES OORDEELS – IBN KATHIR

Afscheidingen in de belangrijkste religieuze groeperingen

Aboe Hoerairah overleverde dat de Profeet, vrede zij met Hem, zei: ‘De joden zijn in eenenzeventig sekten onderverdeeld en mijn Oemmah zal in drieënzeventig groepen verdeeld zijn.’ (Ibn Madjah, Kitap al-Fitan (Hadith 3991), 2/1321).

Awf inb Malik overleverde, dat de Profeet, vrede zij met Hem, zei: ‘De joden zijn in eenenzeventig sekten onderverdeeld: slechts één daarvan zal het paradijs binnentreden en zeventig zullen in de hel komen. De christenen hebben zich in tweeënzeventig sekten onderverdeeld: eenenzeventig zullen de hel ingaan en één het paradijs. Bij Degenen in Wiens hand mijn ziel is, mijn oemmah zal zich in drieënzeventig sekten onderverdelen: één zal het paradijs betreden en tweeënzeventig zullen in de hel komen.’ iemand vroeg: ‘O Boodschapper van Allah, welke zal dat zijn?’ Hij antwoordde: ‘ De belangrijkste groep van de moslims (al-djama’ah).’ ‘Awf ibn Malik heeft deze hadith overgeleverd en de isnad ervan is acceptabel. (Aboe Dawoed, Kitab al-Soennah (Hadith 4572, 4573) 12/1340-2. ‘De voornaamste groep van de molims (al-djama’ah)’ betekent de mensen van de Qor’aan, hadith, fiqh en andere wetenschappen, die volgens de overleveringen van de Profeet, vrede zij met Hem, onder alle omstandigheden te werk gaan en er geen veranderingen in aanbrengen of hun eigen verwarde ideeën ermee vermengen).

Anas ibn Malik zei: ‘Ik zal jullie een hadith vertellen die ik van de Boodschapper van Allah, vrede zij met Hem, heb gehoord, en die niemand jullie na mij kan vertellen. Ik hoorde hem zeggen: ‘Onder de tekenen van het Uur zal het verdwijnen van de kennis zijn en de opkomst van de onwetendheid. Overspel zal gangbaar zijn en het drinken van wijn zal gewoon zijn. het aantal mannen zal afnemen en het aantal vrouwen zal toenemen in zo’n mate dat één man voor vijftig vrouwen moet zorgen.’ Deze hadith is overgeleverd in twee Sahihs van de hadiths van ‘Abd Rabbihi. (Een gelijkluidende hadith is door Al-Boechari in Kitab al-‘Ilm overgeleverd, 1/30-31; en bij Moeslim).

‘Abd Allah zei: De Profeet, vrede zij met Hem, zei: ‘Even voordat het Uur aanbreekt, zullen er dagen zijn waarin de kennis verdwijnt en de onwetendheid opkomt, en er zal veel gemoord worden.’ (Ibn Madjah; ook overleverd door al-Boechari en Moeslim, uit de hadith van al-A’mash.) (Al-Boechari, Kitab al-Fitan 9/61; Moeslim, Kitab al-‘ilm, 8/58).

Hoedhayfah ibn al-Yaman zei: De Profeet, vrede zij met Hem, zei: ‘ De islam zal versleten raken zoals kleren versleten raken, tot niemand meer weet wat vasten, salat, liefdadigheid en rituelen zijn. Op een nacht zal de Qor’aan verdwijnen en geen enkele ayah zal er op aarde achterblijven. Een paar groepen oude mensen zullen overblijven die zeggen: ‘Wij hoorden onze vaders: ‘La ilaha illa allah’ zeggen en dat hebben wij zodoende herhaald.’ Silah vroeg Hoedhayfah: ‘Wat zal het zeggen van ‘la ilaha illa Allah’ voor hen doen als zij niet weten wat bidden, vasten ritueel en liefdadigheid zijn?’ Hoedhayfah negeerde hem; toen herhaalde Silah zijn vraag drie maal en iedere keer negeerde Hoedhayfah hem. Tenslotte antwoordde hij: ‘O Silah, het zal hen van de hel redden’, en hij zei dat drie maal. (Ibn Madjah.)

Dit duidt erop dat in de laatste dagen de kennis van de mensen zal worden afgenomen en zelfs de Qor’aan zal van de Moeshafs en van de harten van de mensen verdwijnen. De mensen zullen zonder kennis worden achtergelaten. Alleen oude mensen zullen hen vertellen dat zij mensen ‘La ilaha illa Allah’ hebben horen zeggen en zijn zullen dat herhalen om zich in de nabijheid van Allah (SWT) te voelen, het geeft hen derhalve wat zegeningen, zelfs als zij niet over goede daden of nuttige kennis beschikken.

De kennis zal tijdens deze laatste dagen van de mensen weggenomen worden en de onwetendheid zal toenemen, want Allah zal hen in de steek laten. Zij zullen in deze staat verkeren en hun onwetendheid en misleiding zal toenemen tot het einde, want in de hadith van de Profeet, vrede zij met Hem, staat: ‘Het Uur zal niet over iemand komen die ‘Allah, Allah’ zegt; het komt slechts over de slechtste der mensen. (Het eerste gedeelte is overgeleverd door Moeslim in Kitab al-Iman, 1/91 en het tweede deel in Kitab al-Fitan wa Ashrat al-Sa’ah, 208).

Nieuwsflits

Nieuwsbrief

 

Enkele mededelingen

Lees meer...

Eid ul-Adha 2020

 

Lees meer...

Mededeling per juli 2020

Lees meer...

Donorwet per 1juli 2020

Lees meer...

Sluiting moskee / Qurbani

Lees meer...